Czernin AGRO s.r.o.

Živočišná a rostlinná výroba

Společnost Czernin AGRO s.r.o. v rostlinné a živočišné výrobě máme dlouholetou tradici.

Czernin AGRO s.r.o.

Náš chov

Specializujeme se na chov hovězího dobytka plemene Český strakatý skot. Český strakatý skot je tradiční české kombinované plemeno. V současnosti chováme 130 býků a 40 jalovic na středisku v Činěvsi. U býků dosahujeme průměrnou jateční hmotnost 780 kg. Všechen hovězí dobytek porážíme na vlastních Jatkách.

130 býků

40 jalovic

Czernin AGRO s.r.o.

Naše rostlinná výroba

Společnost Czernin AGRO s.r.o. hospodaří celkem na 255ha z toho na 250ha orné půdy a 5ha trvalých travních porostů v katastrech Dymokury, Činěves, Úmyslovice, Velenice a Nové Zámky. Zabýváme se pěstováním potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, řepky ozimé a silážní kukuřice. Zakládání, ošetření, hnojení a sklizeň porostu provádíme technikou John Deere. Sklizené komodity odvážíme na čističku do Dymokur a po vyčištění zboží putuje do sladovny v Nymburce a skladů v Heidenau.